• Welkom bij de VVD Hillegom

  28 mei − We zullen ook de komende vier jaar elke dag enthousiast aan de veiligheid en de leefbaarheid van Hillegom werken. Maak kennis met onze mensen in de gemeenteraad door hier te klikken. Samen met u praten we graag over liberale oplossingen voor zaken die Hillegom aangaan. Aleid Ringelberg fractievoorzitter Lees verder

 • Geslaagde VVD-bloembollen uitdeel actie.

  23 oktober − Uitdeelteam, foto Yvonne Korvers Lees verder

 • Keet in de wijk in gezellig en druk centrum!

  27 september − Keet in de wijk in gezellig en druk centrum! Lees verder

 • " VVD Keet bezoekt Karel Doorman"

  12 juni − Aleid Ringelberg en Louise Pijnacker bij de Keet Lees verder

 • Algemene beschouwing bij de kadernota 2017 gemeente Hillegom -Halverwege-

  24 mei − Algemene beschouwing bij de kadernota 2017 Lees verder

 • VVD Hillegom heeft nieuwe voorzitter

  21 mei − Herman van der Geest, voorzitter VVD Hillegom Lees verder

 • VVD lid slaagt voor masterclasses VVD.

  © VVD Hillegom

  19 mei − VVD lid slaagt voor masterclasses VVD. Enige tijd geleden mochten VVD partijen leden aandragen om mee te doen aan de selectie voor de masterclasses 2015- 2016. Louise Pijnacker is door het bestuur voorgedragen en geselecteerd voor de unieke opleiding die aangeboden wordt vanuit de VVD. Lees verder

 • Geslaagd bezoek Kamerlid Leendert de Lange

  22 maart − Leendert de Lange in Hillegoms Politiek Café. Lees verder

 • Jeroen Verheijen nieuwe Hillegomse wethouder

  26 januari − Sinds het vertrek van Ivo ten Hagen als wethouder van Hillegom op 22 december j.l. zijn de VVD fractie en bestuur op zoek gegaan naar een goede vervanger. Vanuit de gemeenteraad is aangegeven dat zij graag op korte termijn een vervanger voor de heer ten Hagen wilde hebben. De VVD heeft daarop de sollicitatie procedure ingezet en kan nu reeds melden dat het gelukt is om, uit een groot aantal gegadigden, een nieuwe wethouder te selecteren. De nieuwe VVD wethouder is Jeroen Verheijen uit Uithoorn. Jeroen, 46 jaar oud, is acht jaar wethouder geweest in Uithoorn en heeft ruime ervaringen op de portefeuilles die hij gaat beheren. De heer Verheijen is op 26 januari voorgesteld aan de fractievoorzitters en het college en hij wordt voorgedragen voor installatie in de Raadsvergadering van 4 februari. VVD Fractie voorzitter Aleid Ringelberg: “Wij zijn zeer verheugd met deze, in onze ogen, zeer bekwame kandidaat. De sollicitatiecommissie heeft zijn best gedaan om niet alleen een bekwame bestuurder te vinden maar ook een wethouder die de ambitie heeft om met de burgers naar oplossingen te zoeken”. Lees verder

 • profielschets nieuwe wethouder Hillegom

  06 januari − Aanleiding Door vertrek van wethouder Ten Hagen is er in Hillegom een vacature ontstaan. De VVD Hillegom is nu op zoek naar een nieuwe wethouder. De huidige coalitie heeft besloten de uitvoering van het coalitieakkoord, ‘Samen sterk’ , met kracht voort te zetten. De coalitie wordt vormgegeven door vier partijen: BBH (7 raadsleden), CDA (3 raadsleden), VVD (2 raadsleden) en D66 (2 raadsleden). Naast de burgemeester bestaat het college van B&W nu uit twee fulltime wethouders en twee deeltijdwethouders. De gemeente Hillegom De gemeente Hillegom heeft zo'n 21.000 inwoners en ligt in de duin- en bollenstreek. We hechten aan het dorpse karakter, en hebben het strand en natuur- en recreatiegebieden op fietsafstand. Er is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (lokaal NS station) en optimale toegankelijkheid vanaf de grotere autowegen in de randstad. Haarlem, Leiden, Den Haag en Amsterdam liggen binnen handbereik. Hillegom heeft goede voorzieningen en een actief verenigingsleven. Op het terrein van de ruimtelijke ordening staat Hillegom voor de opdracht om nieuwe, uitdagende projecten tot ontwikkeling te laten komen. Zo is er recent een nieuwe Woonvisie aangenomen, met daarin de opdracht 500-600 extra woningen te realiseren voor 2020. Ook wacht het project Jozefkerk al lang op een goede afronding. De functie Van de wethouder wordt verwacht dat hij/zij zich inzet voor Hillegom en de uitvoering van het coalitieakkoord 2014-2018 en het collegewerkprogramma voor zijn portefeuille verzorgt. Er wordt een open houding en actieve bijdrage verwacht in de collegiale samenwerking binnen het college. Hij of zij is een teamspeler, communicatief vaardig, in spreken en luisteren. Het huidige bestuursakkoord vraagt om een pro-actieve houding en het vroegtijdig betrekken van de raad, onze inwoners, ondernemers en organisaties. Wij zoeken een aantoonbaar, ervaren bestuurder, die bij voorkeur bereid is in Hillegom te komen wonen. Kennis en netwerk in de streek kan een pré zijn. De portefeuille zal naar verwachting bestaan uit: - Ruimtelijke ordening - Volkshuisvesting - Grondzaken - Verkeer & Vervoer Lees verder

 • Gedeputeerde Floor Vermeulen in Hillegoms Politiek Café

  04 januari − Na de laatste Provinciale Staten verkiezingen is de heer Vermeulen, namens de VVD, als gedeputeerde verantwoordelijk voor uitvoering van onder andere de portefeuille Verkeer en Vervoer. De heer Vermeulen is meerdere keren in Hillegom op bezoek geweest in de hoedanigheid als fractievoorzitter van de VVD Statenfractie. Hij werd toen op de hoogte gebracht van de verkeersknelpunten zoals de smalle brug over de Ringvaart in de N207 en over de gevolgen van het, al dan niet, aanleggen van de Duinpolderweg en de locaties van de verschillende varianten. Over deze en andere projecten in de regio Duin- en Bollenstreek zal de heer Vermeulen, op woensdag 10 februari, u bijpraten over de stand van zaken. Het politiek café start om 20.30 uur inloop vanaf 20.00uur. U bent van harte uitgenodigd. De bijeenkomst is openbaar en de koffie is gratis. Het Hillegoms Politiek Café wordt georganiseerd in Villa Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom. Lees verder

 • VVD Hillegom zoekt nieuwe wethouder

  02 januari − De VVD is na vertrek van wethouder Ivo ten Hagen gevraagd om in de coalitie te blijven. Daarom zijn wij nu druk op zoek naar een nieuwe wethouder om onze partij te vertegenwoordigen in het college. Heeft u interesse om deze taak op u te nemen mail dan naar onze fractie voorzitter Aleid Ringelberg aleid.ringelberg@gmail.com zodat de selectie commissie de procedure kan voortzetten. Lees verder

 • Aftreden wethouder Ivo ten Hagen

  23 december − Ivo ten Hagen heeft 22 december 2015 zijn ontslag ingediend aan de Raad van Hillegom. Reden voor het indienen van zijn ontslag was omdat hij, n.a.v. een krantenartikel over de Duinpolderweg, dit onderwerp uit zijn Ruimtelijke Ordening portefeuille moest overdragen aan een andere wethouder. Fractie en bestuur van VVD Hillegom betreuren het aftreden van Ivo omdat hij als sterke wethouder werd gezien die gerespecteerd werd bij een groot deel van de Raad. Lees verder

 • VVD Keet druk bezocht !

  19 december − Op zaterdag 19 december stond de Keet van de VVD voor de Jozefkerk. Inmiddels is de Keet al bekend aan het raken en werd er verzocht dit deel van Hillegom te bezoeken. Van jong tot oud kwam langs en bracht punten in, gaf verzoeken door of wilde in gesprek over onderwerpen die spelen in Hillegom. Zo waren er voor – en tegenstanders van de Duinpolderweg, kwamen er vragen over de stand van zaken rondom de Jozefkerk, de Triangel.. Er waren omstanders die een klacht hadden over de bestrating, wateroverlast.. Kortom, volop informatie en input waar de VVD fractie zich weer verder in kan verdiepen en mee aan de slag gaat! Een geslaagde Keet in de Wijk. Mocht u nog aanvullende vragen hebben mail ons: fractie@vvdhillegom.nl Lees verder

 • Keet de wijk bij Jozefkerk

  12 december − VVD Hillegom gaat voor de vierde keer met de keet de wijk in. Deze keer gaat het om locatie Jozefkerk en omgeving. Zoals u wellicht weet is de politiek al lange tijd bezig met de ontwikkelingen rondom de Jozefkerk en de Triangel. Vanwege de complexiteit van beide locaties is een eenvoudige oplossing niet voorhanden. Heeft u ideeën, zorgen of oplossingen dan horen wij dat graag van U. Er zullen twee personen uit de fractie aanwezig zijn om uw opmerkingen of vragen aan te horen. De VVD fractie zal vervolgens actie ondernemen om te zien of er iets mee gedaan kan worden. Keet in de wijk is een initiatief om in contact te komen met de Hillegommers. Het is de bedoeling om ongeveer vijf maal per jaar een wijk te bezoeken om de bewoners uit die wijk op een laagdrempelige manier te ontmoeten. Wij zijn te vinden op het plein voor de Jozefkerk, waar wij aanwezig zullen zijn op zaterdag 19 december van 11.00uur tot ±14.00uur. Komt u naar ons toe, de koffie staat klaar. Lees verder

 • Geslaagde bloembollen uitdeel actie

  22 november − Geslaagde VVD bloembollen uitdeel actie. Op zaterdag 21 november heeft de VVD afdeling Hillegom in het centrum van Hillegom zakjes met bloembollen uitgedeeld. Vanwege het prachtige weer was er een goede stemming op het dorp. Volgens fractievoorzitter Aleid Ringelberg werden de bloembollen goed ontvangen en leuke gesprekken hebben plaatsgevonden. Herman van der Geest, medeorganisator van de actie, wil bloembollen exporteur C.S. Weijers en Yvonne fotografie hartelijk danken voor hun geweldige bijdrage in deze actie. Lees verder

 • Algemene beschouwing op 2016

  12 november − Algemene beschouwing bij de begroting 2016 gemeente Hillegom –op zoek naar de balans- Voorzitter, dames en heren, Het is me een genoegen om namens de VVD fractie het woord tot u te richten. Ik neem u vandaag graag mee in mijn betoog – getiteld- op zoek naar de balans. Het zijn roerige tijden. Veraf en soms dichtbij. Meer dan ooit is er behoefte aan vrijheid en democratie, de grondwaarden van onze partij. Afgelopen zondagmiddag liep ik in de mist, samen met mijn man, in de polder. Zag geen hand voor ogen.. Heerlijk, zo vlak bij huis te kunnen wandelen in de natuur. Hoe ver kun je gaan? Verboden toegang voor onbevoegden… Is daar de goede balans gevonden? De VVD hoopt van wél. Vlakbij, in de Vosse verblijven op dat moment mensen in de noodopvang. Ver van huis en haard, hier hartelijk ondersteund door vele vrijwilligers en werkenden. Zoals een oud gezegde zegt, ‘nood breekt wet’ . Maar ook dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar de balans. In afstemming met elkaar. Bij de kadernota sprak ik over grote samenleving en kleine overheid. Voor de VVD geldt dat waar de samenleving, het individu, de burger zich samen met zijn omgeving kan organiseren en initiatieven ontplooit, geld van de overheid in de vorm van subsidie niet nodig is. De VVD heeft kennis genomen van de evaluatie van de subsidies. Wij zullen de nieuwe verordening en nota die in december 2015 respectievelijk januari 2016 aan de raad worden voorgelegd dan ook kritisch bezien. De VVD verzoekt hierbij alvast om nadrukkelijk te kijken naar de beoogde doelen en de geschiktheid van inzet van de instrumenten ‘subsidie’ of ‘opdracht tot dienstverlening’. Belangrijk is ook om onze burgers te blijven betrekken bij het beleid van de gemeente. Hen te informeren en naar hen te luisteren! En ook uit te leggen aan burgers waar de gemeente de lijn moet trekken en waarom. Voorzitter, Voor ons ligt de Programmabegroting 2016. Wij kunnen daarin op programmaniveau zien waar het geld in Hillegom aan wordt besteed. Ik ga in op enkele specifieke punten: - Bij de vorige begrotingsbehandeling is een motie inzake heroverweging van verkoop van het Raam en de gemeentewerf aangenomen. Hoe staat het hiermee? De VVD hecht er aan dat bij de vormgeving van gemeentelijk accommodatiebeleid ook gekeken wordt naar mogelijkheden om gebouwbeheer en verhuur te optimaliseren. Dit om de lasten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden. - Kan een algemene nota over cultuur en accommodaties hier aan bij dragen? - Als VVD hebben wij eerder onze zorgen uitgesproken over de omvang en kosten van de buurtsportcoaches in relatie tot mogelijke opbrengsten. In deze begroting wordt (op p.24) melding gemaakt van de opdracht aan Sport Support. Ondanks het eerdere verzoek van enkele partijen in deze raad is de opdracht reeds verlengd, hebben wij begrepen. Is hier de uitgave in balans met de opbrengst voor onze burgers? U begrijpt dat wij vinden van niet. Voorzitter, Dit brengt mij bij het volgende. De VVD vindt dat de raad meer stuurinformatie nodig heeft om kaders te kunnen stellen en te controleren. Wij stellen voor om in 2016 eens te kijken naar de systematiek van kadernota, begroting, jaarrekening in Hillegom-Lisse-Teylingen verband. Niet om op voorhand te moeten harmoniseren, maar wél om van elkaar te leren. We kijken uit naar 2016 Dat wordt een jaar van investering in ons centrum, van inrichting van het stationsplein, van nieuwe vormgeving van de stationsweg. Komt er nu eindelijk een Jozefpark met huizen en een beetje groen? Hoe gaat het verder met de Leembruggenstraat en met de Triangel? De VVD vindt het belangrijk dat hier goede voortgang op wordt gemaakt! In dit jaar zal ook duidelijker worden hoe de ontwikkelingen in het sociaal domein voor onze burgers uitpakken. We verwachten dat de zorg dichter bij de burger op een goede manier zijn beslag gaat krijgen. En dat deze zorg daarmee in balans komt. Hillegom is een krachtige gemeente, met veel vrijwilligers, betrokken burgers, een stevig college van burgemeester en wethouders! Met een betrokken gemeenteraad. Wat ziet de VVD als uitdagingen voor 2016? - doorgaan met wijkgericht, interactief veiligheidsbeleid, in samenwerking van gemeente, BOA’s en politie, - versterken van economie en toerisme, - meer nieuwbouw, voor onze inwoners en voor nieuwkomers, - neerzetten van een sterke ambtelijke organisatie, - en last but not least, om voor alle Hillegommers de balans te bewaren! Wij wensen allen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van alle zaken uit deze programmabegroting 2016 veel succes! Met dank aan burgemeester, college, ambtenaren en alle andere betrokkenen! Samen houden we Hillegom in 2016 in balans! Dank voor uw aandacht! Aleid Ringelberg, Fractievoorzitter VVD aleid.ringelberg@gmail.com 06-23366203 Lees verder

 • Keet in de Wijk

  12 september − Met de keet de wijk in VVD Hillegom gaat voor de derde keer met de keet de wijk in. Deze keer is de wijk Patrimonium aan de beurt. Er zullen twee personen uit de fractie aanwezig zijn om uw opmerkingen of vragen aan te horen. De VVD fractie zal vervolgens actie ondernemen om te zien of er iets mee gedaan kan worden. Keet in de wijk is een initiatief om in contact te komen met de Hillegommers. Het is de bedoeling om ongeveer vijf maal per jaar een wijk te bezoeken om de bewoners uit die wijk op een laagdrempelige manier te ontmoeten. In Patrimonium zullen te vinden zijn in de Patrimoniumstraat, waar wij aanwezig zullen zijn op zaterdag 19 september van 11.00uur tot ±14.00uur. Komt u naar ons toe, de koffie staat klaar. Lees verder

 • VVD Hillegom heeft zorgen over Jeugdhulp

  06 september − " VVD Hillegom maakt zich zorgen over de inzet en verloop van de huidige Jeugdhulp!" Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdhulp. Een belangrijke taak waar een groot bedrag mee gemoeid is. In diverse gemeentes van Duin en Bollenstreek zijn er de Jeugd en Gezinsteams ontstaan, vaak gekoppeld aan het Centra voor Jeugd en Gezin. De VVD is niet tevreden over de terugkoppeling die zij heeft ontvangen over de huidige manier van de inzet op Jeugdzorg. In eerdere vergaderingen en commissies kwam het onderwerp aan bod maar kreeg de VVD niet het gewenste antwoord op haar vragen. De VVD nam dan ook in juli het initiatief voor een motie, die door alle partijen werd ondersteund! De VVD gaat nog een stap verder! Want voor ons is van belang te weten of onze inwoners de hulp krijgen die ze nodig hebben! Heeft u ervaring met de huidige Jeugdhulp ? Bent u tevreden of wilt u ons vertellen over knelpunten die u heeft ervaren, als klant of als uitvoerder ? De VVD is benieuwd naar uw ervaringen en wil u vertegenwoordigen! Laat het ons weten (anoniem kan natuurlijk ook) op mijn mail adres l.pijnacker@gemeenteraadhillegom.nl Op 17 september moet de gemeenteraad besluiten over het inkoopplan Jeugdhulp 2016. Met uw inbreng hopen we meer inzicht te hebben om ons standpunt te bepalen. Lees verder

 • VVD gaat door in coalitie Provincie Zuid-Holland

  22 mei − De VVD in Zuid-Holland heeft veel vertrouwen in het voortzetten van de coalitie van VVD, D66, CDA en SP die de provincie de komende vier jaar wederom gaat besturen. Formateur en VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen presenteerde namens de vier partijen het hoofdlijnenakkoord “Zuid-Holland:slimmer, schoner en sterker”. Lees verder