VVD Hillegom: busverbinding Spaarne Ziekenhuis moet rechtstreeks!

Zoals in het verkiezingsprogramma bij VVD Hillegom is te lezen gaan zij voor een rechtstreekse openbaar vervoer verbinding tussen Hillegom en Spaarne Z.H. Hoofddorp.

Aangezien de herziening van concessies weer is opgestart wilde de VVD direct de mouwen opstropen en aan de slag gaan met dit punt! Tijdens de Commissie Vergadering van 8 maart bracht commissie lid Louise Pijnacker van de VVD Hillegom de vraag in. Het college gaf aan zich hier ook hard voor te willen maken en neemt het voorstel van VVD Hillegom over. Uiteraard moeten we nog even geduld hebben alvorens e.e.a. zal worden doorgevoerd, maar VVD Hillegom houdt het in de gaten!!