VVD-Hillegom komt ook op voor de belangen van mensen met een beperking!

De VVD-Hillegom komt ook op voor de mensen met een beperking!

VVD-er Jan Bommel heeft in de gemeenteraad op geroepen in actie te komen om het VN-Verdrag Handicap ook in Hillegom concreet op te pakken en uit te voeren.


Op 14 juni 2016 trad het VN-Verdrag Handicap in Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het verdrag bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander.

In de Tweede Kamer is bij de ratificatie van het VN-verdrag een amendement aangenomen waarin staat dat gemeenten periodiek één integraal plan moeten maken voor de lokale uitvoering van het VN-verdrag Handicap; 

De gemeente Hillegom moet zorgen dat dit in haar gemeente wordt gerealiseerd. Hiertoe dient de gemeente Hillegom een actieplan op te stellen, waarin zij integraal, over de beleidsterreinen heen, aangeeft welke stappen en activiteiten zij ontplooit,

Naast het integraal actieplan, betekent dit voor de gemeente Hillegom dat zij bij al haar verbouwingen in de openbare ruimte rekening moet houden met de toegankelijkheidseisen en voorzieningen voor mensen met een beperking. Wellicht kent u de geribbelde stoeptegels, stoplichten met tikkers en verlaagde stoepranden. 

Het College heeft toegezegd, dat de voorzieningen voor mensen met een beperking ook zullen worden aangebracht in de Hoofdstraat en het Burgemeester van Nispenpark. Omdat dit de Centrumplannen zijn die het eerste worden aangepakt.