Structureel woonoverlast kan worden aangepakt en incidenteel cameratoezicht wordt mogelijk

In Nederland en zo ook in Hillegom ervaren bewoners regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, vervallen panden, intimiderend gedrag of ernstige overlast door drugshandel. Woonoverlast heeft een grote impact op betrokkene en kan leiden tot ernstige escalatie en verstoring van de openbare orde.

 

Vanaf 1 juli 2017 kan iedere gemeente in Nederland de wet aanpak woonoverlast, ook bekend als de “aso-wet” inzetten om woonoverlast sneller aan te pakken. 

Omdat de VVD er van overtuigd is dat dit ook in Hillegom voorkomt heeft VVD raadslid Igor Buijck hierover schriftelijk vragen gesteld aan het college.  

Als antwoord op de vragen geeft het college aan dat er 15 meldingen van overlast zijn en dat er verschillende oorzaken hieraan ten grond slag liggen. Door de invoering van de wet aanpak woonoverlast wordt het makkelijker om hier tegen op te treden. Vooral bij koopwoningen zou dit een adeqaat middel zijn. Dit omdat bij huurwoningen de verhuurder middelen heeft om dit aan te pakken. 

Om dit middel te kunnen inzetten is een aanvulling van de algemene plaatselijke verordening( APV) nodig. Dit gaat dan ook gebeuren. In de raad van 13 december 2018 zal de aangevulde APV worden vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Ook zal incidenteel cameratoezicht mogelijk worden op plaatsen waar de politie dat na toestemming van de burgermeester nodig acht. Hiervoor wordt de APV aangepast en is er door de gemeente een camera aangeschaft welke door de politie beheert gaat worden.  

 

De VVD Hillegom zal ook de komende jaren blijven strijden voor een veilig Hillegom.