De VVD is tegen de Blijvers- en Verzilverlening.

In de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar is besloten hypothecaire leningen aan burgers te gaan verstrekken. Deze leningen zijn bedoelt om aanpassingen aan de woning te verrichten, zodat mensen langer in de eigen woning kunnen blijven wonen. Deze vorm van burgerondersteuning lijkt heel sympathiek, maar is volgens de VVD volstrekt overbodig. 

Op dit moment biedt de markt voldoende leningsmogelijkheden aan en met de historisch lage rente zijn de kosten laag te noemen. 


De liberaal Igor Buijck heeft bepleit, dat de gemeente een verkeerde weg in slaat, door hypotheekbank te gaan spelen voor haar burgers. Tevens loopt de gemeente financiële risico’s op het niet terug betalen van de leningen. Volgens de wethouder zijn de risico’s minimaal, maar de gemeente staat wel garant voor een half miljoen euro! 

Het neveneffect is ook dat de doorstroming van woningen wordt belemmerd en er hierdoor minder woningen voor starters zullen vrijkomen.


De VVD is vanuit liberaal principe mordicus tegen, dat de gemeente de kapitaalmarkt gaat vervangen en bankje gaat spelen. Schoenmaker houd je bij je leest. 

Wij zullen de bankierende wethouder met argusogen volgen in dit project, dat eind 2020 pas wordt geëvalueerd.